Việc làm

Tìm kiếm

Tỉnh thành phố

Danh mục

Loại công việc

Thời gian làm việc

Yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương

Recruiting?

Advertise your jobs to millions of monthly users and search 15.8 million CVs in our database.

Start Recruiting Now

Phục Vụ Ca Sáng Tiếng Anh Tốt

PREM BISTRO & CAFE
  • Hồ Chí Minh
  • 3 năm trước
  • 04/12/2021
  • Toàn thời gian
  • 1 - 2 năm

Phục Vụ Ca Gãy Tiếng Anh Tốt

PREM BISTRO & CAFE
  • Hồ Chí Minh
  • 3 năm trước
  • 1 - 2 năm