• Việc làm
 • Nhà tuyển dụng
 • Hồ sơ

Việc làm mới

 • Tuyển Dụng Mới Nhất
 • Việc Làm Hấp Dẫn
 • Việc Làm Gấp
 • Việc Làm Lương Cao

Nhân Viên Sales Online Ngành Thời Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 26/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Logistics)

Thông tin Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 29/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gdent
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 23/04/2023
 • 1 - 2 năm

Sale Admin

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gdent
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 26/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 3 - 5 năm

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Trên 5 năm

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH NGÀNH LOGISTICS

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Trên 5 năm

Nhân Viên Thiết Kế Và Quản Trị Website

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Marketing Chạy Quảng Cáo ( Facebook Ads , Instagram Ads, Tiktok Ads)

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Designer / Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Chuyên Viên SEO

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Nhân Viên Truyền Thông Và Đặt Lịch Hẹn Làm Văn Phòng

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Android Dev Mobile App (Java/SQL/Kotlin)

Tower Hanoi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 05/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Backend Web Dev (PHP, MySQL, Laravel)

Tower Hanoi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 06/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Junior Fresher Android Dev Java Kotlin

Tower Hanoi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 03/08/2022
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm

Nhân Viên Sales Online Ngành Thời Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 26/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Logistics)

Thông tin Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 29/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gdent
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 23/04/2023
 • 1 - 2 năm

Sale Admin

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gdent
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 26/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 3 - 5 năm

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Trên 5 năm

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH NGÀNH LOGISTICS

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Trên 5 năm

Nhân Viên Thiết Kế Và Quản Trị Website

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Marketing Chạy Quảng Cáo ( Facebook Ads , Instagram Ads, Tiktok Ads)

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Designer / Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Chuyên Viên SEO

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Nhân Viên Truyền Thông Và Đặt Lịch Hẹn Làm Văn Phòng

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Android Dev Mobile App (Java/SQL/Kotlin)

Tower Hanoi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 05/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Chuyên Viên CnB

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 03/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Trưởng nhóm Digital Marketing

Công ty TNHH Thời trang H và A
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 03/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Nhân Viên Sales Online Ngành Thời Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 26/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Logistics)

Thông tin Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 29/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gdent
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 23/04/2023
 • 1 - 2 năm

Sale Admin

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gdent
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 26/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 3 - 5 năm

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Trên 5 năm

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH NGÀNH LOGISTICS

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Trên 5 năm

Nhân Viên Thiết Kế Và Quản Trị Website

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Marketing Chạy Quảng Cáo ( Facebook Ads , Instagram Ads, Tiktok Ads)

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Designer / Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Chuyên Viên SEO

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Nhân Viên Truyền Thông Và Đặt Lịch Hẹn Làm Văn Phòng

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Android Dev Mobile App (Java/SQL/Kotlin)

Tower Hanoi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 05/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Lập Trình Viên Front-End

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 05/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Trưởng nhóm Digital Marketing

Công ty TNHH Thời trang H và A
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 03/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Nhân Viên Sales Online Ngành Thời Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 26/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Logistics)

Thông tin Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 29/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gdent
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 23/04/2023
 • 1 - 2 năm

Sale Admin

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gdent
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 26/04/2023
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 3 - 5 năm

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Hà Nội
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Trên 5 năm

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH NGÀNH LOGISTICS

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Thủ Đô
 • Toàn quốc
 • 1 năm trước
 • 31/05/2023
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Trên 5 năm

Nhân Viên Thiết Kế Và Quản Trị Website

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Marketing Chạy Quảng Cáo ( Facebook Ads , Instagram Ads, Tiktok Ads)

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Designer / Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Chuyên Viên SEO

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 2 - 3 năm

Nhân Viên Truyền Thông Và Đặt Lịch Hẹn Làm Văn Phòng

CÔNG TY TNHH VNTECH79 VIỆT NAM
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 30/11/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Android Dev Mobile App (Java/SQL/Kotlin)

Tower Hanoi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 05/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG HƯNG
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 08/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Việc làm Kỹ Thuật

 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Trưởng Phòng Sales Online Ngành Thời Trang - Khu Vực Miền Nam

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper

Chuyên Viên Kỹ Thuật Điện

Bình Dương
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper

Nhân Viên Vận Hành Máy Giấy

Toàn quốc
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper

Nhân Viên Bảo Trì Cơ

Bình Dương
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc

Nhân Viên IT – Kỹ Thuật Hạ Tầng Mạng

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông

Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Ca sáng
 • 1 - 2 năm
Calidas Landmark72 Royal Residence Hanoi

Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Ca sáng
 • 1 - 2 năm
Khách Sạn D' Villa

Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Ca đêm
 • 1 - 2 năm
Khách Sạn Au Coeur D’Hanoi

Nhân viên Lễ tân Nam Ca Đêm

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Ca sáng
 • 1 - 2 năm
Sen Grand Hotel & Spa

Lễ Tân Khách Sạn ( Ca Sáng/Chiều/Đêm)

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Ca sáng
 • 1 - 2 năm
Khách Sạn Maro Hotel

Lễ Tân Khách Sạn Ca Sáng

Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Maro

Tuyển Dụng Lễ Tân Ca Ngày

Hà Nội
 • 1 - 2 năm
NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER

Nhân viên Bếp Bánh/ Bếp Salad

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER

Nhân Viên Bếp chính - Nhà hàng Âu

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm
NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER

Bếp trưởng Bếp Âu

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER

Bếp Phó

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE

Nhân Viên Pha Chế

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm
NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE

Bếp Chính

Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm
PREM BISTRO & CAFE

Phục Vụ Ca Sáng Tiếng Anh Tốt

Hồ Chí Minh

Việc làm IT

 • Việc Làm Software
 • Việc Làm Hardware

Backend Web Dev (PHP, MySQL, Laravel)

Tower Hanoi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 06/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Junior Fresher Android Dev Java Kotlin

Tower Hanoi
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 03/08/2022
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm

Java Backend (Java 8, gRPC, Microsevice)

Dr.JOY
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 08/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Senior Android (Kotlin)~2,000 USD

Dr.JOY
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 06/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Senior IOS (Swift) ~2,000 USD

Dr.JOY
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 05/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Lập Trình Viên Front-End

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 05/08/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Java Backend Dev (Spring) ~ Up To 1800$

Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Chuyên Viên Cao Cấp Lập Trình Mobile

Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Trưởng Nhóm Lập Trình Mobile - Upto 2600$

Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 3 - 5 năm

Flutter Developer - Upto 1800$

Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Fresher Java Developer

Công ty TNHH CMC GLOBAL
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm

Lập Trình Viên IOS

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BAP
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Java Developer

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BAP
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính

PHP Developer

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BAP
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính

Nodejs Developer

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BAP
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính

Nhân Viên IT

Công ty TNHH Kỹ thuật ĐẠT
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Lập Trình Web

Công Ty TNHH Châu Á Mềm (Dzogame)
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Kỹ Sư Phát Triển Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ligosoft
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Phần Mềm - Lập Trình

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên IT

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Bình Dương
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • Dưới 1 năm

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH New - Hanam
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên IT – Kỹ Thuật Hạ Tầng Mạng

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc
 • Hồ Chí Minh
 • 2 năm trước
 • 31/01/2022
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Tuyển Dụng Lễ Tân Ca Ngày

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Maro
 • Hà Nội
 • 2 năm trước
 • 28/12/2021
 • Toàn thời gian
 • Giờ hành chính
 • 1 - 2 năm

Nhân viên Bếp Bánh/ Bếp Salad

NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Bếp chính - Nhà hàng Âu

NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Bếp trưởng Bếp Âu

NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Bếp Phó

NHÀ HÀNG EDDIES - NEW YORK DELI & DINER
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Pha Chế

NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Bếp Chính

NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 2 - 3 năm

Phục Vụ Ca Sáng Tiếng Anh Tốt

PREM BISTRO & CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Ca Trưởng Nhà Hàng

NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Phục Vụ

NHÀ HÀNG EM EATERY & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 04/12/2021
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Phục Vụ Ca Gãy Tiếng Anh Tốt

PREM BISTRO & CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 năm trước
 • 1 - 2 năm

Nhân viên Phục Vụ Tầng Khách VIP (CFB)

Lotte Hotel Hanoi
 • Hà Nội
 • 3 năm trước
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Nhân Viên Hành Lý

Lotte Hotel Hanoi
 • Hà Nội
 • 3 năm trước
 • Toàn thời gian
 • Ca chiều

Top ứng viên

 • Hồ sơ mới nhất
 • Hồ sơ tìm việc gấp
 • Hồ sơ part time

Chưa có hồ sơ phù hợp

Chưa có hồ sơ phù hợp

Chưa có hồ sơ phù hợp