Giám Đốc Kinh Doanh

  • Hà Nội
  • 2 năm trước
  • Trên 50 triệu
  • Toàn thời gian

Mô tả công việc

Tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng tiềm năng
Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, đặc điểm địa bàn (dân số, quận huyện, thu nhập bình quân đầu người, sản lượng ngành,...), đánh giá địa bàn tiềm năng
Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, độ phủ sản phẩm, thị phần, các chương trình hỗ trợ thương mại của đối thủ cạnh tranh tại vùng quản lý
Đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng, chính sách, công tác thanh quyết toán, kênh phân phối để phát triển thị trường tại vùng phụ trách để cải tiến hiệu quả kinh doanh.
Đề xuất điều chỉnh hệ thống chính sách bán hàng cho phù hợp với định hướng kinh doanh từng địa bàn
Trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại khu vực quản lý
Thiết lập định hướng hoạt động phân phối, hệ thống kênh phân phối của đơn vị chiến lược phụ trách
Xây dựng các giải pháp cho hệ thống phân phối trong vùng phụ trách, thiết kế tuyến bán hàng
Bố trí mạng lưới tiêu thụ sản phẩm; tổ chức quản lý, giám sát mạng lưới tiêu thụ sản phẩm
Xây dựng chiến lược hỗ trợ kinh doanh
Phân bổ kế hoạch bán hàng cho đội ngũ bán hàng (quản lý khu vực, giám sát bán hàng, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng)
Đàm phán, thương thảo với khách hàng để thống nhất ký kết hợp đồng tiêu thụ giữa công ty với khách hàng theo sản lượng kế hoạch
Triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, đảm bảo các chương trình thực hiện đúng quy định tại các khu vực
Đề xuất điều chỉnh sản lượng của đại lý trong khu vực phù hợp với tình hình thực tế
Tổ chức chăm sóc khách hàng
Xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh trong khu vực quản lý liên quan đến giá bán, sản phẩm, chính sách theo quy định của công ty; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng
Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phân phối sản phẩm tại khu vực quản lý
Quản lý hàng hóa, nhập, xuất và điều phối hàng hóa
Quản lý hàng hóa, điều phối hàng hóa tới nhà phân phối, đại lý, điểm bán
Đưa ra các phương án giải quyết kịp thời hàng tồn kho, chậm luân chuyển, cận date
Phân tích, đánh giá các thông tin thị trường, tiến độ bán hàng theo từng sản phẩm, khu vực, vùng, thị trường để dự báo, lên kế hoạch đặt hàng
Quản lý việc thực hiện các chương trình, chính sách, quy định bán hàng
Hỗ trợ, kiểm soát các khu vực thực hiện đúng định hướng, đúng các quy trình hướng dẫn liên quan đến hoạt động kinh doanh
Quản lý, kiểm soát, đánh giá các hoạt động theo chính sách bán hàng, thanh quyết toán, các chương trình hỗ trợ thương mại
Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các chính sách bán hàng, các chương trình hỗ trợ các khu vực thị trường
Kiểm soát tiến độ thực hiện chương trình và theo dõi tình hình sử dụng chi phí hỗ trợ bán hàng theo các quyết định đã được phê duyệt
Quản lý chi phí, công cụ, dụng cụ
Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí bán hàng, công nợ khách hàng
Tổ chức theo dõi, đôn đốc, thu hồi công nợ đúng hạn
Nghiên cứu, cải tiến chất lượng công việc của Khối kinh doanh
Tổ chức nghiên cứu, đưa ra các kiến nghị, đề xuất, giải pháp cho các dự án kinh doanh, cải tiến về tổ chức bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
Đề xuất cải tiến công việc, các hoạt động liên quan đến bán hàng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao
Đề xuất các biện pháp thực hiện mục tiêu của công ty theo từng thời kỳ, điều chỉnh quy hoạch khu vực bán hàng của đại lý theo từng thị trường

Đề xuất điều chỉnh vùng bán của khách hàng, quy hoạch vùng trong khu vực được phân công
Đề xuất cách thức thực hiện quảng cáo ở các vị trí hợp lí, khai thác được hiệu quả truyền thông quảng cáo cao
Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và bộ phận khác về lĩnh vực chuyên môn của Khối kinh doanh
Các chiến lược, giải pháp, chính sách để quản lý, phát triển kinh doanh tại khu vực phụ trách
Các vấn đề liên quan đến quản lý, giám sát, quy trình tuyển dụng, thanh toán tại khu vực thị trường
Các hoạt động phân phối, các chương trình hỗ trợ thương mại tại khu vực phụ trách
Các mục tiêu bán hàng cho từng đối tượng trong địa bàn (đại lý, giám sát bán hàng, nhân viên kinh doanh…)

Quyền lợi được hưởng

Kiến thức chuyên môn
Kiến thức chuyên sâu về Ngành FMCG, Bia - Rượu - Nước giải khát, tổ chức kênh phân phối và các công cụ quản lý bán hàng
Kiến thức chuyên sâu về hệ thống quản lý, quản trị quá trình, mục tiêu
Kiến thức cơ bản về Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính, Quản trị bán hàng, Quản trị nhân sự
Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh
Kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ Công ty phân phối
Nắm vững các quy trình công việc đảm nhiệm; các tài liệu hướng dẫn công việc của đơn vị

Yêu cầu công việc

Trình độ đào tạo
Cao đẳng
Trình độ sử dụng máy tính và máy móc/ thiết bị tự động hóa
Sử dụng máy tính thường xuyên trong công việc (tính toán, soạn thảo văn bản tài liệu)
Yêu cầu trình độ ngoại ngữ (nếu có)
Giao tiếp cơ bản
Yêu cầu kinh nghiệm từ 03 năm trở lên

Nộp CV

Kích thước tối đa 5MB. Chấp nhận tệp pdf, jpg, png.

Bình luận