Công ty TNHH Tele247 Global

  • Hồ Chí Minh
  • Ms Hân
  • infor@tele247global.vn
  • Chưa có tin tuyển dụng

Giới thiệu

Công ty TNHH TELE247 GLOBAL hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Call Center - cung cấp dịch vụ trung tâm cuộc gọi với các đối tác, chủ yếu trong lĩnh vực mỹ phẩm và thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng. Công ty hiện đang hoạt động tại 4 thị trường chính ở South East Asian: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và thị trường Châu Âu như Ukraine, v.v Với đội ngũ nhân viên năng động, không ngại thử thách TELE247 GLOBAL đang dần khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực Call Center.