Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

  • Hà Nội
  • (0)28 3820 1012
  • info@wacontre.com
  • 2 tin tuyển dụng

Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Wacontre là công ty với 100% vốn Nhật Bản. Hoạt động kinh doanh về: ・Thiết kế web ・Tư vấn tiếp thị trên internet ・Hỗ trợ kinh doanh với Nhật Bản