Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ligosoft

  • Hà Nội
  • 10 - 100 người
  • 1900 299 286
  • support@headhunter.com.vn
  • 1 tin tuyển dụng

Giới thiệu

Ligosoft được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và xu hướng quản trị hiện đại kết hợp với văn hóa kinh doanh ở Việt Nam. Từ đó, xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy số hóa và phát triển cho Doanh nghiệp ở nước ta. Với sứ mệnh góp phần thúc đẩy số hóa Doanh nghiệp trong xu thế cách mạng 4.0. Ligosoft nghiên cứu, phát triển những ứng dụng tốt nhất dựa trên nền tảng công nghệ mới như: AI, IoT, Cloud, Bigdata và các Framework hiện đại đảm bảo số hóa Doanh nghiệp thành công với chi phí thấp nhất. Các sản phẩm chính của Ligosoft LigoERP: Hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực Doanh nghiệp LigoMED: Giải pháp quản lý tổng thể Doanh nghiệp dược, thiết bị Y Tế chuyên sâu LigoIoT: Giải pháp giám sát, điều khiển thiết bị bằng công nghệ IoT và Cloud LigoWORK: Giải pháp quản lý công việc, dự án và quy trình LigoHRM: Giải pháp 3in1 quản lý hành chính nhân sự