Công Ty TNHH Đào Tạo Bán Hàng Pfn

  • Hà Nội
  • 10 - 100 người
  • 090 328 99 80
  • englishjobs.vn@gmail.com
  • 1 tin tuyển dụng

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO BÁN HÀNG PFN Tổ chức các khoá đào tạo bán hàng để giúp Học viên và Doanh nghiệp phát triển vượt bậc trong kinh doanh Tầng 1, lô số 11, ô dịch vụ 12, khu đất dịch vụ Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam