Công Ty Cổ phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh

  • Hà Nội
  • 10 - 100 người
  • 0779597888
  • support@headhunter.com.vn
  • 2 tin tuyển dụng

Giới thiệu

Công Ty Cổ phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh là một doanh nghiệp trẻ, năng động với đội ngũ kỹ sư công nghệ công ty có trình độ cao, nhiệt tình cống hiến tài năng và tâm sức cho sự phát triển của xã hội. Tại Việt Nam, Công Ty Cổ phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh luôn dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp, tư vấn và hỗ trợ triển khai các giải pháp y tế thông minh, giải pháp thẻ thông minh, Bên cạnh đó, Công Ty Cổ phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh còn cung cấp và chuyển giao các thiết bị kỹ thuật cao cấp cho các lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, thương mại… Chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để cập nhật những ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất và hoàn thiện những sản phẩm của mình ở mức độ tốt nhất. Công Ty Cổ phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh hướng đến mục tiêu giữ vững vị trí hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghệ số 4.0 nhằm phục vụ thị trường Việt Nam và quốc tế tốt hơn nữa. Sứ mệnh của VietSens là thiết kế được một hệ sinh thái về y tế, giáo dục, giao thông, thương mại… hoàn hảo, giúp cho mỗi cá nhân được chăm sóc tốt về thể chất và tinh thần, từ đó tạo nên một thế giới phát triển hài hòa. Sứ mệnh đó được thể hiện qua những giá trị cốt lõi của thương hiệu: trung thực, tận tâm, cầu thị, tự hoàn thiện. Với nền tảng cốt yếu là những thành viên thông minh và sáng tạo trong Công ty, Công Ty Cổ phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh tự tin rằng sứ mệnh luôn luôn hoàn thành.