CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

  • Hồ Chí Minh
  • 10 - 100 người
  • 0779597888
  • support@headhunter.com.vn
  • 2 tin tuyển dụng

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN 135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam