Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Tổng Hợp

  • Hà Nội
  • 3 năm trước
  • 10 - 20 triệu
  • Toàn thời gian
  • Giờ hành chính
  • 1 - 2 năm

Mô tả công việc

Thực hiện các công việc của bộ phận một cách độc lập và chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý về hiệu quả của các công việc được giao về :
1. Báo cáo tài chính
a) Lập Bảng cân đối tài khoản kế toán định kỳ theo quy định của CÔNG TY và Pháp luật
b) Lập Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của CÔNG TY và Pháp luật
c) Lập Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế của CÔNG TY theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông
d) Lập các báo cáo khác theo quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
e) Thực hiện chuyển đổi Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS)
f) Đầu mối thực hiện cung cấp/ truyền file/ gửi thông tin, số liệu, báo cáo liên quan đến Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán cho các đơn vị và Cơ quan nhà nước.
g) Đầu mối làm việc với Cơ quan nhà nước, Kiểm toán, Thanh/Quyết toán
2. Quy trình và chế độ kế toán
a) Xây dựng chính sách, quy định về chế độ kế toán, tài chính.
b) Xây dựng các quy trình, quy định của Khối Tài chính - Kế Toán bảo đảm phù hợp với quy định của CÔNG TY và Pháp luật có liên quan
c) Đầu mối hướng dẫn hạch toán kế toán theo đúng Chế độ và chính sách kế toán
3. Kiểm soát sau chứng từ kế toán
a) Kiểm tra sau chứng từ kế toán, bảo đảo chứng từ đúng, đủ, hợp lý hợp lệ theo Nguyên tắc và chế độ kế toán; bảo đảm việc ghi nhận đúng trên hệ thống phần mềm kế toán, phù hợp với quy định của CÔNG TY trong từng thời kỳ
b) Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và kết quả khắc phục
c) Theo dõi việc hạch toán điều chỉnh theo yêu cầu của các Cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán…bảo đảm phù hợp với quy định của CÔNG TY và Pháp luật có liên quan

Quyền lợi được hưởng

Thu nhập: từ 12 – 20tr (thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn);
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: CV/ CVC/ CVCC KTTH – TN KTTH – TP KTTH, theo quy mô phát triển của Công ty;
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng, du lịch, nghỉ Lễ, Tết…
- Hưởng các ưu đãi đặc quyền của Tập đoàn

Yêu cầu công việc

- Kỹ năng: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, tin học văn phòng
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán và kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp
- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 kinh nghiệm kế toán và 01 năm kinh nghiệm trong các ngành ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, kế toán - kiểm toán
- Kiến thức: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng

Nộp CV

Kích thước tối đa 5MB. Chấp nhận tệp pdf, jpg, png.

Bình luận